🇿🇲 Zambia Gospel

Israel Mbonyi – Kumigezi

Follow Us On 👇
WHATSAPP GROUPTELEGRAM CHANNEL

Israel Mbonyi – Kumigezi, mp3 Download, Audio, song, music

Israel Mbonyi – Kumigezi

Gospel Artiste Israel Mbonyi Released a New Single Titled “Kumigezi”, Which is a Powerful Song That Will Uplift Your Spirit.

DOWNLOAD MP3

Kumigezi (Lyrics) – Israel Mbonyi
Twicaraga ku migezi y′ i Babuloni Tukarira twibuts’ iwacu
Imitima yacu yari yuzuy′ agahinda
Kuko nta mutabazi twari dufite Turapfukama dutakir’ Uwiteka

Aratwibuka adukiz’ amaboko
Y′abatujyanyeho iminyago aradutahura
Tuger′ i Siyoni kubw’ ubuntu bwe
Twasaga n′abarota ko dutashye
Amarira atemba kuber’ ibyishimo
Indirimbo nshya zuzuy′ ibitabo byacu
Ubwo twitegeraga ya migabane

Tuzafata urugendo rurerure
Tuzurira imisozi iteganye n’igicaniro
Tujye gutanga ibitambo byishimwe
Nk′ urwibutso ko yadutahuye
Tujye gutanga ibitambo byishimwe
Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Amahanga yose abony’ iyo mirimo
Baratangara bubaha Uwiteka
Igitinyiro n′igikundiro by′ Uwiteka Imana
Bigot’ ababaga muri Yerusalemu
Ikibabaje nuko benshi bibagiwe
Imitima yabo iradamarara
Birengagije za ndahiro barahiye
Ubwo bari mw′ishyamba ry’ ikibira
Nzamanur′ inanga nicare ndirimbe
Mpamagare abanjye mbareme agatima
Njye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka
Waduhay′ amazi tunyotewe
Njye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka
Waduhay’ amazi tunyotewe

Tuzafata urugendo rurerure
Tuzurira imisozi iteganye n′igicaniro
Tujye gutanga ibitambo byishimwe
Nk′ urwibutso ko yadutahuye
Tujye gutanga ibitambo byishimwe
Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Tuzafata urugendo rurerure
Tuzurira imisozi iteganye n′igicaniro
Nk’ urwibutso ko yadutahuye
Nk′ urwibutso ko yadutahuye

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button